Bioekonomikos forumas „Žalieji horizontai"

Aušrinė Armonaitė

Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministrė

„Bioekonomikos sektorius šiuo metu sudaro 7,5 proc. viso Lietuvos BVP ir yra viena iš sričių, galinčių pasiūlyti technologinius sprendimus, kaip pereiti prie klimato kaitos požiūriu neutralios ekonomikos. Matome potencialą augalinių baltymų gamyboje, kuri yra viena iš bioekonomikos sričių ir kuri prisideda prie tvarios maisto gamybos bei sukuria didelę pridėtinę vertę Lietuvos biotechnologijų sektoriui”, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Konteksto pristatymas

Klestinčiame Europos bioekonomikos centre vyksiantis bioekonomikos forumas „Žalieji horizontai: bioinovacijų skatinimas regionuose pasitelkiant jaunimą, startuolius ir formuojant bioekonomikos kontekstą“ yra „Bioekomikos pokyčių kūrėjų“ festivalio (angl. Bioeconomy Changemakers Festival) svarbiausias lydimasis renginys. Šis bioekonomikos forumas numatytas 2024 m. kovo 13 d. Renginio kontekstas ‒ Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato vadovaujama dinamiška Europos Komisijos iniciatyva; renginys vyks bendradarbiaujant su bioekonomikos srities jaunimo ambasadoriais.

Bioekonomika yra labai svarbi Europos ateičiai. Ji reiškia paradigminį pokytį ‒ perėjimą prie ekonomikos, kurioje biologiniai ištekliai tvariai naudojami maistui, energijai, produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Pasauliui, kovojančiam su klimato kaita, išteklių trūkumu ir prastėjančia aplinkos būkle, bioekonomika yra būdas suderinti ekonomikos augimą ir aplinkos tvarumą. Tai sektorius, gausus galimybėmis diegti naujoves, ypač tokiose srityse kaip biotechnologijos, atsinaujinančioji energetika ir tvarus žemės ūkis.

Bioekonomikos forumo tikslas ‒ išnaudoti šį potencialą. Juo siekiama sužadinti jaunimo ‒ šio pokyčio varomosios jėgos ‒ entuziazmą ir novatorišką dvasią. Bioekonomikos forume per pramonės lyderių, jaunųjų novatorių, startuolių ir politikos formuotojų dialogą siekiama paskatinti gyvybingą, įtraukią ir tvarią bioekonomiką. Tai dera su svarbiausiu „Bioekonomikos pokyčių kūrėjų“ festivalio tikslu: įtraukti jaunimą į transformacinius pokyčius ir prisidėti prie bioekonomikos strategijos ir veiksmų plano, skirto tvariai ateičiai kurti, kūrimo.

Renginyje ne tik kalbėsime apie tvarios ateities viziją, bet ir aktyviai dalyvausime ją kuriant, pabrėždami svarbų bioekonomikos vaidmenį Europos ekologiniame ir ekonominiame kontekste.

Investicijos į jaunimą ir startuolius

Itin svarbu investuoti į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), ypač tas, kurių varomoji jėga yra jaunimas bei inovacijos. Remiant švietimo programas, suteikiančias žinių apie tvarią veiklą ir bioinovacijas, galima paskatinti pokyčius visuomenėje. Bioekonomikos forume bus akcentuojamas rizikos analizės sistemų kūrimas ir parama moksliniams tyrimams bioekonomikos inovacijų srityje.

Krizių valdymas ir ekologinis tvarumas

Siekiant pasiruošti galimoms krizėms, būtina parengti lanksčią politiką ir nenumatytų atvejų planus. Kaip ir perėjimas prie atsinaujinančiosios energetikos, šis siekis atitinka bioekonomikos forume akcentuojamus tvarios veiklos modelius.

Pasaulinio masto bendradarbiavimas bioekonomikos srityje

Bioekonomikos forume bus pabrėžiama skaidraus dalijimosi duomenimis ir pažangiosios analitikos naudojimo bioekonomikos sektoriuje svarba. Toks požiūris yra būtinas siekiant veiksmingai paskirstyti išteklius ir pasauliniu mastu skatinti bendradarbiavimą bioinovacijų srityje.

Tvarios bioekonomikos link

Galutinis tikslas ‒ holistinė bioekonomikos sektoriaus transformacija, susiejant tvarumą su ekonominiais ir aplinkosaugos tikslais. Tam reikia bendradarbiavimo modelio, apimančio visą bioekonomikos grandinę ir skatinančio paradigminį tradicinės praktikos pokytį, kuriuo būtų siekiama tvarios ateities. Bioekonomikos forumas taps šių integruotų pastangų katalizatoriumi, skatinančiu vieningą požiūrį į bioekonomiką vietos, nacionaliniu ir pasauliniu mastu.

Per artėjantį bioekonomikos forumą tikimasi pasiekti šių rezultatų:

 1. Glaudesnio bendradarbiavimo
 2. Inovacijų ir mokslinių tyrimų skatinimo
 3. Jaunimo įtraukimo ir įgalinimo
 4. Politinės įtakos
 5. Didesnio informuotumo

Bendrai tariant, bioekonomikos forumas vyksta kelių svarbių pasaulinių ir regioninių pokyčių kontekste:

 1. Didėjantys aplinkosaugos iššūkiai
 2. Technologijų pažanga
 3. Jaunimo įtraukimas
 4. Ekonominiai pokyčiai
 5. Politikos ir strategijos poreikiai

Pagrindinėje įėjimo salėje vyks demonstracijos, skirtos mažųjų ir vidutinių įmonių bei pradedančiųjų įmonių kuriamiems pažangiųjų technologijų sprendimams, todėl visos pradedančiosios įmonės kviečiamos pademonstruoti savo sprendimus. Pagrindinis šių demonstracijų tikslas – aptarti giliųjų technologijų ir robotikos startuolių poveikį kuriant inovatyvias ir tvarias startuolių ekosistemas regionuose. Technologijos gali būti demonstruojamos tokios, kokios yra, prototipai arba vaizdo įrašai, o po to bus dirbama grupėse, kad būtų galima išgirsti dalyvių atsiliepimus.

Per pristatymus

 • Bus įvertintas pasiūlymų dėl produktų tinkamumas visuomenei;
 • Bus nustatomi visuomenei rūpimi klausimai, taip pat atsižvelgiama į piliečių teises (teisines, etines, duomenų apsaugos ir kt.).
 • Bendrovės gaus nuoširdų potencialių klientų ir partnerių atsiliepimą apie tobulinimą ir technologinį pasirengimą.
 • Tinklų kūrimas - kontaktų užmezgimo ir susitikimų su investuotojais galimybės
 • Pasirengimas pritaikyti technologijas;
 • Bus išnagrinėtos atitinkamos situacijos ir vaidmenys bei taikymo scenarijai.

Renginio metu vyks ne tik daug aukšto lygio sesijų, skirtų Europos startuolių ekosistemai ir galimybėms aptarti, bet ir bus pristatomi atviri kvietimai teikti paraiškas ir startuolių finansavimo galimybės. Finansavimo galimybės suteiks stiprų paramos priemonių ir įrankių derinį, skirtą inovacijoms didinti, derinti ir plačiu mastu demonstruoti novatoriškas, į rinką orientuotas taikomąsias programas, sukurtas išskirtinių MVĮ, kurios padeda spręsti skaitmenizuotos ir ekologiškesnės Europos pramonės uždavinius. Pagal atvirus kvietimus bus finansuojamos visų augimo etapų (ankstyvojo, rizikos kapitalo (augimo) ir vėlyvojo etapo) „Startu-up” įmonės ir labiausiai į rinką orientuoti, keičiamo masto ir didelio poveikio projektai per visą inovacijų ciklą, siekiant skatinti jų augimą ir plėtrą. Atvirų kvietimų teikti paraiškas metu sukurtose spartinimo programose unikaliai derinamos verslo paslaugos, prieiga prie įmonių bandymų centrų, tinklo ir ekosistemos kūrimas.

Virginijus Sinkevičius

Europos Komisijos narys atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę
Pranešėjas
in

Aušrinė Armonaitė

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Pranešėja
in

Kęstutis Navickas

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
Pranešėjas
in

Simonas Gentvilas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras
Pranešėjas
in

Ieva Valeškaitė

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrė
Pranešėja
in

Vytautas Abukauskas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras
Pranešėjas
in

Kristina Simonaitytė

Lietuvos Respubikos žemės ūkio ministro patarėja
Pranešėja
in

Marius Vaščega

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Pranešėjas
in

Argo Peepson

Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministerija
Pranešėjas
in

Richard Zaltzman

EIT FOOD generalinis direktorius
Pranešėjas
in

Dr. Andy Zynga

EIT Food ambasadorius
Pranešėjas
in

Marja-Liisa Meurice

„EIT Food CLC North-East“ direktorė
Pranešėja
in

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

„AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022
Pranešėja
in

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Pranešėjas
in

Augustas Alešiūnas

AgTech verslo angelas ir agromaisto inovacijų įmonės „Art21" įkūrėjas
Pranešėjas
in

Ugnė Dirdaitė

Bioekonomikos jaunimo ambasadorė Europos Komisijoje, Mokslo ir inovacijų patarėja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje
Pranešėja
in

Aurelija Povilaikė

Lietuvos mokslo tarybos, NCP grupės vadovė
Pranešėja
in

Margarida Costa

Norvegijos vandens tyrimų instituto (NIVA) Mikrodumblių skyriaus mokslinių tyrimų vadovė, LOCALITY koordinatorė
Pranešėja
in

Carsten Hjort

Novozymes vadovas
Pranešėjas
in

Grigoris Chatzikostas

Generalinis partneris Loggerhead Ventures
Pranešėjas
in

Teresė Škutaitė

Inovacijų agentūra, verslo aplinkos vertinimo ekspertė
Pranešėja
in

Tomas Byčkovas

Biohifas direktorius
Pranešėjas
in

Dr. Alvija Šalaševičienė

KTU Maisto instituto direktorė
Pranešėja
in

Greta Zajančauskaitė

Gyvybės mokslų projektų vadovė Investuok Lietuvoje
Pranešėja
in

prof. dr. Astrida Miceikienė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė
Pranešėja
in

Jonas Ignatavičius

"Nando" Inovacijų vadovas
Pranešėjas
in

Milita Žygytė

Milita Žygytė, Mokslinių projektų vadovė UAB „Sirputis“
Pranešėja
in

Ph.D Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

LAMMC Miškų institutas, Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja
Pranešėja
in

Raimundas Juknevičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Pranešėjas
in

Donatas Staniulis

LithuaniaBIO vykdomasis direktorius
Pranešėjas
in

Andželika Rusteikienė

Lietuvos Junior Achievement Direktorė
Pranešėja
in

Nelo Emerencia

Bio ekonomikos industrijų konsorsiumo direktorius
Pranešėjas
in

Rasa Pakeltienė

Vytauto Didžiojo Universiteto docentė, tyrėja, Europos gyvybės mokslo universitetų asociacijos generalinė sekretorė
Pranešėja
in

Lina Žukauskienė

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Inovacijų paramos tarnybos vadovė
Pranešėja
in

Seth Roberts

The Good Food Institute Europe Politikos vadovas
Pranešėjas
in

Nerijus Baliūnas

Finansų direktorius ir vienas iš įkūrėjų - "Leafood"
Pranešėjas
in

Mindaugas Maciulevičius

ŽŪK Lietuviško ūkio kokybė direktorius
Pranešėjas
in

Dr. Neta Lavon

Viena iš „Aleph Farms“ įkūrėjų ir technologijų direktorė
Pranešėja
in

Emma Gorgori

Taragonos provincijos tarybos Europos projektų skyriaus vadovė, projekto SOULFOOD koordinatorė
Pranešėja
in

Daiva Rakauskaitė

CFA vadovė ir fondų valdytoja, Verslo angelų fondas I-II
Žiuri
in

Neringa Romanovskaja

Pardavimo proceso optimizavimo ekspertė, lektorė, konsultantė
Žiuri
in

Paulius Guzevičius

Vikonda grupės inovacijų vadovas
Žiuri
in

Donata Pečiukėnienė

NCP Unit, EIC & EIT & EIE NCP programų koordinatorė
Žiuri
in

Dominykas Milašius

Investavimo partneris Baltic Sandbox Ventures ir co-founder Delta Bioscience
Žiuri
in

Andrius Milinavičius

Generalinis partneris Baltic Sandbox Ventures
Moderatorius
in

Karolina Trakšelytė-Rupšienė

Sumanios Specializacijos Koordinatorė | BioTech Lab skyrius | Proveržio departamentas Inovacijų agentūra
Žiuri
in

Robert E. Jones

Mosa Meat viešųjų reikalų vadovas
Pranešėjas
in

Programa

Salė A

Salė B

09:00 - 09:30 Atidarymo kalba

Virginijus Sinkevičius – Europos Komisijos narys atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę
Kęstutis Navickas – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
Simonas Gentvilas – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras
Ieva Valeškaitė – Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrė
Kristina Šermukšnytė – Alešiūnienė – AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022

09:30 - 10:25 Aukšto lygio atidaromoji diskusija. Ateities projektavimas: novatoriška tvarioji bioekonomika Europoje

Tikslai:

 • Nustatyti bioekonomikos forumo kryptį, pabrėžiant svarbų bioekonomikos vaidmenį tvarioje Europos ateityje.
 • Skatinti pagrindinių suinteresuotųjų šalių dialogą apie bioekonomikos sektoriaus iššūkius ir galimybes.
 • Aptarti strateginius jaunimo ir startuolių integravimo į bioekonomiką metodus.

Diskusijų temos:

 1. Bioekonomikos vaidmuo Europos ekologiniame ir ekonominiame kontekste: jos poveikis tvariam vystymuisi ir klimato veiksmams.
 2. Novatoriški metodai ir technologinė pažanga bioekonomikos srityje: pažangiausios inovacijos ir jų panaudojimo galimybės transformacijai.
 3. Jaunimo, startuolių ir regionų įtraukimas: strategijos, kaip įtraukti ir įgalinti jaunąją kartą, novatorius ir regionus į bioekonomikos judėjimą.
 4. Politikos sistema ir tarptautinis bendradarbiavimas: išanalizuoti dabartinį politinį kontekstą ir bendrų pastangų svarbą kuriant vieningą bioekonomikos strategiją.

Richard Zaltzman – EIT FOOD generalinis direktorius
Kristina Kristina Šermukšnytė – Alešiūnienė – AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022
Vidmantas Janulevičius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Argo Peepson – Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministerija
Kristina Simonaitytė – Lietuvos Respubikos žemės ūkio ministro patarėja
Marius Vaščega – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas

Moderatorė:
Živilė Kropaitė-Basiulė

10:25 - 10:30 Inovacijų agentūra pasirašo memorandumą

10:30 - 11:20 Aukšto lygio diskusija. Pokyčių kūrimas: alternatyviųjų baltymų potencialo panaudojimas kuriant tvarią ir klestinčią regioninę bioekonomiką

Tikslai:

 • Dialogas ir dalijimasis įžvalgomis: skatinti apgalvotą ir išsamų pramonės lyderių, politikos formuotojų, jaunųjų novatorių ir startuolių dialogą apie kertinį alternatyviųjų baltymų vaidmenį bioekonomikoje, daugiausia dėmesio skiriant tvariam žemės ūkiui ir regioninei plėtrai.
 • Strateginis bendradarbiavimas: pabrėžti ir skatinti strateginių partnerysčių kūrimą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant švietimo įstaigas, mokslinių tyrimų institucijas, pramonės ekspertus ir politikos formuotojus, siekiant skatinti bioekonomiką.
 • Dalijimasis žiniomis: sukurti platformą, kurioje būtų dalijamasi pažangiausiais tyrimais, praktinėmis įžvalgomis ir sėkmingais pavyzdžiais, susijusiais su alternatyviųjų baltymų šaltinių kūrimu ir panaudojimu.
 • Jaunimo įgalinimas: pabrėžti jaunimo įtraukimo ir įgalinimo svarbą, pripažįstant juos didžiausia tvarių inovacijų bioekonomikos sektoriuje varomąja jėga.
 • Politikos įtaka: aptarti ir formuoti būsimas strategijas ir politikos kryptis, skatinančias alternatyviųjų baltymų sektoriaus augimą ir tvarumą platesnėje bioekonomikoje, suderintą su regioniniais ir pasauliniais tvarumo tikslais.

Diskusijų temos:

 1. Inovacijos alternatyviųjų baltymų srityje: proveržis, vykdomi moksliniai tyrimai ir būsimas alternatyviųjų baltymų potencialas keičiant žemės ūkio ir maisto produktų sektorių.
 2. Tvarumas ir etiniai aspektai: alternatyviųjų baltymų gamybos ir vartojimo poveikis aplinkai, efektyvus išteklių naudojimas ir etiniai aspektai.
 3. Ekonominis gyvybingumas ir rinkos dinamika: rinkos tendencijų, vartotojų elgsenos, ekonominių iššūkių ir galimybių analizė didinant alternatyviųjų baltymų naudojimo mastą.
 4. Jaunimo ir startuolių įtraukimas: jaunimo iniciatyvų ir startuolių vaidmuo diegiant tvarius sprendimus ir skatinant alternatyviųjų baltymų naudojimą.
 5. Politikos struktūra ir paramos sistemos: alternatyviųjų baltymų sektoriui poveikį darančios politikos, reguliavimo aplinkos ir paramos sistemų analizė bei adaptyvių ir palaikančių politikos krypčių poreikio aptarimas.
 6. Pasaulinis bendradarbiavimas siekiant atsparios bioekonomikos: pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo, dalijimosi žiniomis ir bendrų veiksmų svarba skatinant tvirtą ir atsparią bioekonomiką, kurios sudedamąja dalimi yra alternatyvieji baltymai.

Ieva Valeškaitė – Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrė
Robert E. Jones – Mosa Meat viešųjų reikalų vadovas
Andy Zynga –  EIT Food ambasadorius
Vytautas Abukauskas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras
Seth Roberts – The Good Food Institute Europe Politikos vadovas

Moderatorė:
Živilė Kropaitė-Basiulė

11:20 - 11:40 Kavos pertrauka

11:45 - 13:00 Panelinė diskusija 1A. Jaunimo įgalinimas bioekonomikoje: ateities lyderių ugdymas

Diskusija skirta kertinio jaunimo vaidmems bioekonomikos sektoriuje analizei. Joje bus sprendžiami unikalūs iššūkiai ir galimybės, su kuriais susiduria jaunimas, ir tai, kaip jis gali tapti pagrindine bioekonomikos varomąja jėga. Daugiausia dėmesio diskusijoje bus skiriama jaunųjų talentų ir bioekonomikos sektoriaus atotrūkiui mažinti, puoselėjant aplinką, kurioje jaunimas galėtų inovatyviai ir veiksmingai dalyvauti.

Tikslai:

 • Išanalizuoti novatoriškus metodus, kaip integruoti jaunimą į bioekonomiką, pasitelkiant jų idėjas ir energiją.
 • Sukurti platformą, kurioje jaunimas galėtų išsakyti savo požiūrį ir pristatyti sprendimus siekiant tvarios bioekonomikos.
 • Nustatyti kliūtis, trukdančias jaunimui įsitraukti į bioekonomiką, ir suformuoti strategijas joms įveikti.

Diskusijų temos:

 1. Švietimo kryptys: aptarimas, kaip švietimo įstaigos gali geriau parengti studentus karjerai bioekonomikos srityje, įskaitant mokymo programų rengimą ir praktinį mokymą.
 2. Jaunimo verslumas: paramos mechanizmai jauniesiems verslininkams bioekonomikos sektoriuje, įskaitant finansavimą, mentorystę ir tinklaveikos galimybes.
 3. Karjeros plėtra ir galimybės: aptarti dabartines ir ateities karjeros galimybes jauniems specialistams bioekonomikos srityje.
 4. Jaunimo teisių gynimas ir lyderystė: kaip jauni lyderiai gali propaguoti tvarius metodus ir politiką bioekonomikos srityje.
 5. Pasaulinės ir regioninės jaunimo iniciatyvos: sėkmingų jaunimo iniciatyvų ir programų įvairiuose regionuose analizė ir kaip jas galima atkartoti arba išplėsti.
 6. Technologijos ir inovacijos: jaunimo dalyvavimo technologinėse inovacijose ir skaitmeniniuose bioekonomikos sprendimuose skatinimas.

Įžvalga:
Augustas Alešiūnas – AgTech investuotojas, „EIT Food“ pagrindinis partneris, startuolių ekosistemos ekspertas

Diskusija:
Ugnė Dirdaitė – Bioekonomikos jaunimo ambasadorė Europos Komisijoje, Mokslo ir inovacijų patarėja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje
Teresė Škutaitė – Inovacijų agentūra verslo aplinkos vertinimo ekspertė
Andželika Rusteikienė – Lietuvos Junior Achievement direktorė
Tomas Byčkovas – Biohifas direktorius
prof. dr. Astrida Miceikienė – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė
Nelo Emerencia – Bio ekonomikos industrijų konsorsiumo direktorius

Moderatorė:
Živilė Kropaitė-Basiulė

13:00 - 14:15 Pietų pertrauka

14:15 - 15:30 Panelinė diskusija 2A.„Tarpsektorinis bendradarbiavimas siekiant bioekonomikos augimo

Šios diskusijos tikslas ‒ pasigilinti į tarpsektorinio bendradarbiavimo, kaip pagrindinio bioekonomikos augimo ir sėkmės variklio, dinamiką. Diskusijos metu bus aptariama, kaip įvairios pramonės šakos, valdžios institucijos ir akademinė bendruomenė gali bendradarbiauti, kurdamos tvaresnę ir veiksmingesnę bioekonomiką.

Tikslai:

 • Pristatyti sėkmingus tarpsektorinės partnerystės modelius ir jų poveikį bioekonomikai.
 • Nustatyti ir išspręsti tarpsektorinio bendradarbiavimo iššūkius ir kliūtis.
 • Aptarti veiksmingų ir ilgalaikių partnerysčių įvairiuose sektoriuose skatinimo strategijas.

Diskusijų temos:

 1. Sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiai: analizuojami pavyzdžiai, kai tarpsektorinė partnerystė lėmė didelę bioekonomikos pažangą.
 2. Vyriausybės vaidmuo palengvinant partnerystę: analizuojama, kaip politika ir vyriausybės iniciatyvos gali remti ir skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.
 3. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė (VPSP): analizuojama VPSP struktūra, nauda ir iššūkiai bioekonomikos sektoriuje.
 4. Akademinės bendruomenės ir pramonės bendradarbiavimas: diskusija apie mokslinių tyrimų ir plėtros partnerysčių svarbą universitetams ir bioekonomikos įmonėms.
 5. Pasaulinio ir regioninio bendradarbiavimo galimybės: tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo galimybių nustatymas siekiant bioekonomikos pažangos.

Įžvalga:
Marja-Liisa Meurice – EIT Food CLC North-East direktorė

Diskusija:
Aurelija Povilaikė – Lietuvos mokslo tarybos, NCP grupės vadovė
Margarida Costa – Norvegijos vandens tyrimų instituto (NIVA) Mikrodumblių skyriaus mokslinių tyrimų vadovė, LOCALITY koordinatorė
Greta Zajančauskaitė – Gyvybės mokslų projektų vadovė Investuok Lietuvoje
Mindaugas Maciulevičius – ŽŪK Lietuviško ūkio kokybė direktorius
Grigoris Chatzikostas – FoodScale Hub viceprezidentas verslo plėtrai ir Generalinis partneris Loggerhead Ventures
Emma Gorgori – Tarragona provincijos tarybos Europos projektų skyriaus vadovė, SOULFOOD projekto koordinatorė

Moderatorė:
Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė – „AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022

15:30 - 16:45 Panelinė diskusija 3A. Žaliosios technologijos ir inovacijos: bioekonomikos varomoji jėga

Šioje diskusijoje daugiausia dėmesio skiriama kertiniam žaliųjų technologijų ir inovacijų vaidmeniui skatinant bioekonomikos sektoriaus augimą. Diskusijos tikslas ‒ pabrėžti, kaip technologinė pažanga keičia požiūrį į biologiniais ištekliais grįstą gamybą, energetiką ir žemės ūkį.

Tikslai:

 • Pristatyti naujausius biotechnologijų pasiekimus ir jų taikymą bioekonomikoje.
 • Aptarti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių integravimą į biologiniais ištekliais grįstas pramonės šakas.
 • Ištirti novatorišką tvarią žemės ūkio praktiką, prisidedančią prie bioekonomikos augimo.

Diskusijų temos:

 1. Biotechnologijų proveržis: diskusija apie biotechnologijų inovacijas ir kaip jos formuoja bioekonomikos ateitį.
 2. Atsinaujinančiosios energijos integravimas: diskusija apie atsinaujinančių energijos šaltinių vaidmenį kuriant tvaresnę bioekonomiką.
 3. Tvaraus žemės ūkio technologijos: bioekonomikos principus atitinkančių žemės ūkio technologijų pažangos aptarimas.
 4. Inovacijų ekosistemos: gilinamasi į ekosistemą, reikalingą inovacijoms bioekonomikos sektoriuje skatinti.
 5. Žaliųjų technologijų iššūkiai ir galimybės: diskusija apie iššūkius, su kuriais susiduriama diegiant naująsias technologijas, ir jų teikiamas galimybes bioekonomikai.

Įžvalga:
Dr. Alvija Šaleševičienė – KTU Maisto instituto direktorė

Diskusija:
Carsten Hjort – Novozymes vadovas
Jonas Ignatavičius – Nando Inovacijų vadovas
Alvija Šaleševičienė – KTU Maisto instituto direktorė
Raimundas Juknevičius – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Nerijus Baliūnas – Finansų direktorius ir vienas iš įkūrėjų – „Leafood”
Augustas Alešiūnas – AgTech investuotojas, „EIT Food“ pagrindinis partneris, startuolių ekosistemos ekspertas

Moderatorė:
Živilė Kropaitė-Basiulė

16:45 - 17:00 Baigiamoji sesija. Startuolių apdovanojimai

17:00 - 18:30 Tinklaveika prie vyno taurės

11:45-13:00 Per „Europos horizontą“ link Žaliojo kurso tikslų ir bioekonomikos plėtros

Šioje sesijoje mokslo, verslo, viešojo sektoriaus atstovai diskutuos, kaip programos „Europos horizontas“ projektai prisideda prie bioekonomikos plėtros – vieno svarbiausių prioritetų pereinant prie klimatui neutralios ir žiedinės ekonomikos bei siekiant kitų Žaliojo kurso tikslų. Diskusijos metu bus kalbama, kaip įgyvendinant labai skirtingus projektus, pavyzdžiui, susijusius su tvariu gamtos išteklių valdymu, sveiku dirvožemiu ir augalais, tvariu ūkininkavimu, inovatyviais biogrįstais sprendimais, bioekonomikos žinių sklaida, siekiama to paties poveikio ir prisidedama prie bioekonomikos potencialo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje augimo.

Tikslai:

 • Dalintis gerąja patirtimi ir didinti įsitraukimą į „Europos horizonto“ projektus, skatinančius bioekonomikos plėtrą.
 • Parodyti, kokias galimybes bioekonomikos sektoriui ir jo dalyviams atveria „Europos horizontas“.
 • Išanalizuoti, kokių paskatų Lietuvos bioekonomikos sektoriaus pareiškėjams reikia dar aktyviau įsitraukti į tarptautinius projektus ir kurti naujas galimybes.

Diskusijų temos:

 1. Monitoringu ir duomenų analize pagrįstos inovacijos. Jos yra būtinos pereinant prie klimato kaitos požiūriu tvaraus ūkininkavimo, biologinių išteklių valdymo, biožaliavų gamybos optimizavimo, galimų problemų numatymo ir užtikrinant aukštą aplinkosauginį veiksmingumą.
 2. Bioekonomikos žinios, kurios įgalina proveržį ir įsitraukimą į sprendimų priėmimą. Europos Sąjungoje sukurta pakankamai daug bioekonomikos žinių ir inovacijų, tačiau itin svarbu jas kaupti ir efektyviai panaudoti. Žinių platformos, veiklos centrai ir teminiai tinklai gali paskatinti dalijimąsi žiniomis ir dialogą.
 3. Moksliniai tyrimai ir inovacijos bioekonomikos sektoriuje. Kokios mokslinių tyrimų sritys šiuo metu yra aktualiausios bioekonomikos sektoriuje Lietuvoje ir Europoje? Kuriose jų Lietuvos tyrėjai turi daugiausiai potencialo?
 4. Mokslo ir verslo ryšių stiprinimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas projektuose. „Europos horizonto“ projektuose taikomas holistinis požiūris ir skatinamas visų suinteresuotų dalyvių bendradarbiavimas, visuomenės įsitraukimas. Kaip suburti Lietuvos kompetencijas tarptautiniuose projektuose, juos laimėti ir paskatinti šalies lyderystę?

Rasa Pakeltienė – Vytauto Didžiojo Universiteto docentė, tyrėja, Europos gyvybės mokslo universitetų asociacijos generalinė sekretorė
Donatas Staniulis – LithuaniaBIO vykdomasis direktorius
Milita Žygytė – Mokslinių projektų vadovė Sirputis
Dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė – LAMMC Miškų institutas, Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja
Lina Žukauskienė – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Inovacijų paramos tarnybos vadovė
dr. Karolina Trakšelytė-Rupšienė – Sumanios Specializacijos Koordinatorė | BioTech Lab skyrius | Proveržio departamentas

Moderatorė:
Aurelija Povilaikė

13:00-14:15 Pietų pertrauka

14:15-17:00 Startuolių konkursas

Inovacijų agentūra kartu su Baltic Sandbox Ventures kviečiame AgriFoodTech ir Bioekonomikos startuolius dalyvauti Startuolių konkurse, kurio metu 15 perspektyviausių atrinktų startuolių turės galimybę ne tik pristatyti savo novatoriškas idėjas ir sprendimus plačiai auditorijai bei varžysis tarpusavyje, bet ir užmegzti ryšius su investuotojais, Lietuvos agro-maisto pramonės lyderiais bei pasisemti žinių ir įkvėpimo. Nepraleiskite šios progos ir paskubėkite užsiregistruoti (registracija vyksta iki kovo 6d.)!

Pagrindiniai prizai:

 • Tiesioginis bilietas (angl. Fast Track Ticket) į tarptautinio ir didžiausio Baltijos šalyse startuolių renginio „Start-up Fair 2024“ Startuolių pasirodymų kovas „Pitch Session“;
 • Tiesioginė prieiga prie unikalios, į gyvybės mokslus orientuotos, Baltic Sandbox Ventures inkubavimo programos su galima 15 000 Eur dotacija*. Daugiau informacijos apie inkubavimo programą galima rasti čia: https://balticsandbox.ventures/incubation-program.html

*Inkubavimo programos metu taikomi tinkamumo kriterijai.

Papildomi prizai:

 • Pirmas tris prizines vietas užėmusiems startuoliams bus suteiktos individualios Inovacijų agentūros konsultacijų valandos paraiškų rengimo klausimais.

Sesiją moderuoja: Baltic Sandbox Ventures


Startuolių pasirodymų kovų komisija:

Donata Pečiukėnienė – NCP Unit, EIC & EIT & EIE NCP programų koordinatorė
Paulius Guzevičius – Vikonda grupės inovacijų vadovas
Daiva  Rakauskaitė – CFA vadovė ir fondų valdytoja, Verslo angelų fondas I-II
Neringa Romanovskaja – Pardavimo proceso optimizavimo ekspertė, lektorė, konsultantė
Dominykas Milašius – Investavimo partneris Baltic Sandbox Ventures ir co-founder Delta Bioscience

Moderatorius:
Andrius Milinavičius – Generalinis partneris Baltic Sandbox Ventures

16:45-17:00 Baigiamoji sesija. Pagrindinė A salė. Startuolių apdovanojimai

17:00-18:30 Tinklaveika prie vyno taurės

Salė C

11:35 - 12:50 Startuolių renginys, kurį pristato Inovacijų agentūra

12:50 - 14:15 Pietų pertrauka

14:15 - 16:45 Startuolių renginys, kurį pristato Inovacijų agentūra

16:45 - 17:15 Baigiamoji sesija. Pagrindinė A salė. Startuolių apdovanojimai

Iki renginio liko:

000 d. 00 h. 00 m. 00 s.

Registracija